Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρία Healthcode IKE διεξάγει έρευνα και δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες που με αντικείμενο την φροντίδα της υγείας υπό την επωνυμία Silicea Gastro-Intestinal Gel. Η εταιρεία σέβεται την ιδιωτικότητα όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας της – www.siliceagastro.gr – και διασφαλίζει ότι οι προσωπικές πληροφορίες που διαθέτετε αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά. Η Healthcode IKE δεν μεταβιβάζει οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους και παραχωρεί αυτά τα δεδομένα μόνο όταν απαιτούνται για την εκτέλεση κάποιας παραγγελίας σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή για τη συμμετοχή σας σε  διαγωνισμούς με έπαθλα. Η εταιρία Healthcode IKE λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων σας. Οι υπάλληλοί μας και οι τρίτοι στους οποίους έχουμε αναθέσει κάποια εργασία είναι υποχρεωμένοι να σέβονται το απόρρητο των δεδομένων σας.

Η ακόλουθη πολιτική απορρήτου δεδομένων έχει ως στόχο να σας παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα. Μπορείτε να εκτυπώσετε αυτό το έγγραφο ή να το αποθηκεύσετε χρησιμοποιώντας τις τυπικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησής σας (συνήθως στο File / Save). Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε αυτό το έγγραφο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ εδώ Για να ανοίξετε το αρχείο PDF, θα χρειαστείτε την ελεύθερη εφαρμογή AdobeReader (www.adobe.com) ή ένα παρόμοιο πρόγραμμα που να μπορεί να διαβάσει τη μορφή PDF.

1.1 Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία των δεδομένων, τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και τον πάροχο υπηρεσιών σύμφωνα με τον νόμο περί ραδιοφωνικών εκπομπών είναι η εταιρία Healthcode IKE, Μενεμένης 13 – Ταύρος Αττικής, info@healthcode.gr, T: 2130259430, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Σπύρο Μεσσήνη.

 1. Συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων

Όταν χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας (π.χ. συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα επικοινωνίας), θα συλλεχθούν, επεξεργαστούν και χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

2.1 Προσωπικά δεδομένα

Ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να ταυτοποιηθεί («υποκείμενο των δεδομένων»). ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό χαρακτηριστικό όπως ένα όνομα, ένας αναγνωριστικός αριθμός, δεδομένα θέσης, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που είναι εξειδικευμένοι και σχετικοί με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

Περιλαμβάνουν, πάνω απ ‘όλα, πληροφορίες που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ταυτότητά σας, για παράδειγμα, το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Τα στατιστικά στοιχεία που μπορούμε, για παράδειγμα, να συλλέξουμε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και τα οποία δεν μπορούν να συσχετιστούν με το άτομό σας, δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των προσωπικών δεδομένων.

2.2 Χρήση για ενημερωτικούς σκοπούς

Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όταν απλά χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για ενημερωτικούς σκοπούς, με εξαίρεση τα δεδομένα που παραχωρεί το πρόγραμμα περιήγησής σας για να σας επιτρέψει να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Διεύθυνση IP
 • Η ημερομηνία και η ώρα του ερωτήματός σας
 • Διαφορά ώρας προς τη μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT)
 • Ζητούμενο περιεχόμενο (πραγματική σελίδα)
 • Κατάσταση πρόσβασης / κωδικός κατάστασης HTTP
 • Ο όγκος των δεδομένων που μεταδόθηκαν για το αίτημα
 • Ιστοσελίδα από την οποία προέρχεται το αίτημα
 • Πρόγραμμα περιήγησης
 • Το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον εργασίας του χρήστη
 • Γλώσσα και έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Οι διευθύνσεις IP του χρήστη διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται μετά τη λήξη της χρήσης. Σε περίπτωση ανωνυμοποίησης, οι διευθύνσεις IP τροποποιούνται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν συγκεκριμένα στοιχεία για προσωπικές ή άλλες περιστάσεις σε κάποιο αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο ή μόνο με δυσανάλογα μεγάλη επένδυση χρόνου, κόστους και προσπάθειας. Αναλύουμε τα δεδομένα στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής σε ανώνυμη μορφή προκειμένου να βελτιώσουμε περαιτέρω τις παροχές του ιστοτόπου siliceagastro.gr, να τον καταστήσουμε πιο φιλικό προς τον χρήστη και να επιτρέψουμε την ταχύτερη εύρεση και διόρθωση των λαθών. Χρησιμοποιούνται επίσης για τη διαχείριση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης και, όπου είναι απαραίτητο, για τη διάθεση επαρκών όγκων δεδομένων.

2.3 Φόρμα επικοινωνίας και άλλες αλληλεπιδράσεις

Εκτός από την καθαρά ενημερωτική χρήση των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αλληλεπιδράσετε μαζί μας και για εμάς να προσφέρουμε υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτά περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τη φόρμα επικοινωνίας και την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο, καθώς και διαγωνισμούς βραβείων. Για να το χρησιμοποιήσετε, πρέπει να παράσχετε πρόσθετα προσωπικά δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουμε για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας και τα οποία επίσης θα αποθηκεύσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα μόνο για τον υποκείμενο σκοπό και σύμφωνα με τις αρχές προστασίας δεδομένων.

2.4 Διάρκεια αποθήκευσης για προσωπικά δεδομένα

Θα αποθηκεύουμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα και στο βαθμό που απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε νόμιμη υποχρέωση διατήρησης θα διαγραφούν όταν λήξει η περίοδος νόμιμης διατήρησης. Άλλα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν απαιτηθούν πλέον για το σκοπό του ή για να διεκδικήσουν, να ασκήσουν ή να υπερασπιστούν νομικές αξιώσεις.

2.5 Ενημερωτικά δελτία

Στον ιστότοπό μας σας προσφέρουμε την επιλογή για να εγγραφείτε σε δωρεάν ενημερωτικά δελτία σε επιλεγμένους τομείς.

Χρησιμοποιούμε τo Mailchimp, μια υπηρεσία της “The Rocket Science Group, LLC”, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, προκειμένου να στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο μας. Χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη μέθοδο διπλής επιλογής για την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας. Αυτό σημαίνει ότι θα σας στείλουμε ένα e-mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση που υποδεικνύετε, ζητώντας σας να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο. Η καταχώρησή σας θα διαγραφεί αυτόματα αν δεν παράσχετε επιβεβαίωση εντός 24 ωρών. Αν επιβεβαιώσετε το αίτημά σας να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο, θα αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να μπορέσουμε να σας στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο. Επιπλέον, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP και τις ώρες εγγραφής και επιβεβαίωσης για να αποφύγετε τυχόν κακή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση είναι η μόνη υποχρεωτική πληροφορία που απαιτείται για να σας στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο. Η αποκάλυψη πρόσθετων, ειδικά σημειωμένων πληροφοριών είναι προαιρετική και χρησιμοποιείται μόνο για την εξατομίκευση του ενημερωτικού δελτίου για εσάς.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που παρέχεται σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στέλνοντας ένα email στο info@siliceagastro.gr ή ενημερώνοντάς μας για την ανάκλησή σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκαλύπτονται δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως μετά την υπαναχώρησή σας.

2.6 Γνωστοποίηση δεδομένων σε τρίτους

Τα δεδομένα που συλλέγει η siliceagastro.gr θα μεταβιβαστούν σε τρίτους μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση ενός συμβολαίου ή κάποιας πληρωμής ή σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αυτό εκ των προτέρων. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα παραχωρηθέντα δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν το έργο τους. Επιλέχτηκαν προσεκτικά από εμάς και έλαβαν οδηγίες γραπτώς. Είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες μας και παρακολουθούνται από εμάς σε τακτά χρονικά διαστήματα. Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και κανένας από τους παρόχους υπηρεσιών που ορίζουμε δεν θα το πράξει.

 1. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο μέσο αποθήκευσης δεδομένων σας και τα οποία αποθηκεύουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις και δεδομένα που απαιτούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών με το σύστημά μας μέσω του προγράμματος περιήγησης. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν κανένα πρόγραμμα ή να μεταφέρουν ιούς στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται για να κάνουν την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας πιο φιλική προς τον χρήστη και αποτελεσματική.

Υπάρχουν δύο βασικοί διαφορετικοί τύποι cookies: cookies συνεδρίας, τα οποία διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (δηλαδή στο τέλος της περιόδου σύνδεσης), και προσωρινά / μόνιμα cookies, τα οποία αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μόνιμα στο μέσο αποθήκευσης δεδομένων. Η αποθήκευση αυτών των cookies μας βοηθάει να σχεδιάζουμε τον ιστότοπό μας και σας διευκολύνει στην χρήση του, για παράδειγμα, θυμόμαστε συγκεκριμένα δεδομένα που εισάγετε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται να τα επανεισάγετε συνεχώς.

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies στις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας ανά πάσα στιγμή και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας (π.χ. να δεχτείτε τα cookies τρίτου μέρους ή να απορρίψετε όλα τα cookies). Η λειτουργία βοήθειας στη γραμμή μενού του προγράμματος περιήγησης ιστού σας θα σας δείξει πώς μπορείτε να απορρίψετε γενικά τα νέα cookies και να διαγράψετε αυτά που έχετε ήδη λάβει. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του διαδικτυακού μας τόπου.

3.1 Cookies στην ιστοσελίδα siliceagastro.gr

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι cookies συνεδρίας και διαγράφονται αυτόματα από τον σκληρό σας δίσκο στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies που παραμένουν στον σκληρό σας δίσκο. Όταν μας επισκεφθείτε ξανά, αναγνωρίζουμε αυτόματα ότι είχατε βρεθεί στο παρελθόν ξανά στον ιστότοπό μας και ποιες είναι οι καταχωρήσεις και οι ρυθμίσεις που προτιμάτε. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο και θα διαγραφούν αυτόματα μετά την καθορισμένη περίοδο.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν μπορούν να αποδοθούν σε ένα συγκεκριμένο άτομο και επομένως ούτε σε εσάς. Όταν ενεργοποιείται ένα cookie, του αποδίδεται ένας αριθμός αναγνώρισης. Δεν είναι δυνατόν να καταχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτόν τον αναγνωριστικό αριθμό οποιαδήποτε στιγμή και ούτε γίνεται τέτοια προσπάθεια. Δεν αποθηκεύουμε το όνομά σας ή παρόμοια δεδομένα που καθιστούν δυνατή τη σύνδεση του cookie με εσάς.

3.2. Ανάλυση ιστού με το Google Analytics

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Google Analytics, υπηρεσία ανάλυσης ιστού από την Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για την ανάλυση ιστοτόπων σε θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά των χρηστών. Οι πληροφορίες που αντλούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτών των ιστότοπων μεταφέρονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, η IP διεύθυνσή σας συντομεύεται πριν από την ανάλυση των στατιστικών χρήσης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητά σας. Για τον σκοπό αυτό, το Google Analytics στην ιστοσελίδα μας επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει τον κώδικα ‘anonymizeIp’ για να διασφαλίσει τη συλλογή διευθύνσεων IP υπό ανωνυμία.

Η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέσω cookies για να αναλύσει τη χρήση του ιστότοπου, να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου για λογαριασμό του διαχειριστή του ιστότοπου και να παράσχει πρόσθετες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, όπου απαιτείται από το νόμο, ή όταν τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες εκ μέρους της Google.

Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να απορρίπτει τα cookies, ή μπορείτε να αποτρέψετε τα δεδομένα που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) από το να συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Google από τη λήψη και την εγκατάσταση αυτής της προσθήκης προγράμματος περιήγησης.

Ως εναλλακτική λύση στο πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης ή όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης σε κινητές συσκευές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα cookie εξαίρεσης για να αποτρέψετε τυχόν μελλοντική συλλογή δεδομένων από το Google Analytics σε αυτόν τον ιστότοπο (η εξαίρεση λειτουργεί μόνο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης και για τον συγκεκριμένο ιστοχώρο). Αν διαγράψετε τα cookies σας σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να κάνετε ξανά κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google και το απόρρητο των δεδομένων στην Επισκόπησή του σχετικά με την προστασία δεδομένων και την πολιτική απορρήτου των δεδομένων.

 1. Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων

4.1 Δικαίωμα ενημέρωσης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει, σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί ή πρόκειται να αποκαλυφθούν προσωπικά σας δεδομένα και, τη σχεδιαζόμενη διάρκεια διατήρησης δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της περιόδου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ή με οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο της εταιρείας μας οποιαδήποτε στιγμή για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στην πληροφόρηση.

4.2 Δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε άμεση διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, θέλετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, εάν θέλετε να αντιτεθείτε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν σημαντικοί, δικαιολογημένοι λόγοι για την επεξεργασία τους ή επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, εφόσον τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία ή όταν δεσμευόμαστε από τον νόμο για τη διαγραφή τους.

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων – δηλαδή για όσο χρόνο χρειαστεί για την επαλήθευση της ακρίβειας των δεδομένων – εάν η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά απορρίπτετε τη διαγραφή και αντί αυτού επιθυμείτε να περιορίσετε τη χρήση, σε περίπτωση που δεν ζητούμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για επεξεργασία αλλά χρειάζεστε δεδομένα για να διεκδικήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπίσετε νομικές αξιώσεις ή αν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν οι δικαιολογημένοι λόγοι από την πλευρά μας υπερτερούν των λόγων σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο της εταιρείας μας οποιαδήποτε στιγμή για να διεκδικήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα.

4.3 Δικαίωμα αντικρούσεως

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση ενός έργου που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή υπόκειται στην άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί, ή εάν η επεξεργασία γίνεται κατά την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ή των δικαιωμάτων τρίτων και τα βασικά σας δικαιώματα ή οι βασικές σας ελευθερίες που απαιτούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν έχουν προτεραιότητα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν μπορούμε να προσκομίσουμε αποδεικτικά στοιχεία για επιτακτικούς, νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί την διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Το δικαίωμα αντίρρησης υφίσταται επίσης όταν χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για άμεσο μάρκετινγκ. Αυτό ισχύει και για τη δημιουργία προφίλ όταν συνδέεται με το άμεσο μάρκετινγκ. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ μετά από αντίρρησή σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ή με οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο της εταιρείας μας ανά πάσα στιγμή για να χρησιμοποιήσετε αυτό το δικαίωμα αντίρρησης.

4.4 Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεσή σας μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή με οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο της εταιρείας μας ανά πάσα στιγμή για να χρησιμοποιήσετε αυτό το δικαίωμα ανάκλησης.

 1. Plug-ins μέσων κοινωνικής δικτύωσης

5.1. Facebook

Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που λειτουργεί από την Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία). Οι λειτουργίες του Facebook μπορούν να αναγνωριστούν από το λογότυπο Facebook. Ανάλογα με τον τύπο των λειτουργιών, ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν επιπλέον πληροφορίες (π.χ. “Κοινή χρήση”, “Like”).

Όταν μια σελίδα siliceagastro.gr περιέχει ένα κουμπί Facebook και κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί, το πρόγραμμα περιήγησής σας ή η εφαρμογή θα δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook και το κουμπί της συγκεκριμένης λειτουργίας θα φορτωθεί από εκεί. Με αυτόν τον τρόπο, οι πληροφορίες που έχουν κοινοποιηθεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα siliceagastro.gr διαβιβάζονται στο Facebook.

Εξακολουθεί να γίνεται μια εξαίρεση όταν επισκέπτεστε μια σελίδα όπου χρησιμοποιούμε μια προσθήκη στο Facebook, μέσω της οποίας παρουσιάζουμε τις τελευταίες δραστηριότητες για τα προϊόντα Silicea Gastro-Intestinal Gel στο Facebook στη διεύθυνση www.siliceagastro.gr. Σε αυτή την περίπτωση, ο browser σας ή η εφαρμογή θα δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook.

Εάν είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο Facebook ως χρήστης, είναι επίσης πιθανό ότι μια επίσκεψη σελίδας μπορεί να διατεθεί στο προφίλ σας στο Facebook. Εάν κάνετε κλικ σε ενσωματωμένα κουμπιά Facebook και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στο Facebook (ή είστε ήδη συνδεδεμένοι), οι πληροφορίες για τις οποίες πατήσατε στην επιλογή “like” ή “recommend” μπορούν να δημοσιευτούν στο Facebook στο προφίλ σας και στο χρονολόγιό σας με συνοπτική μορφή. Έτσι, το Facebook μπορεί να συλλέξει και να αποθηκεύσει πρόσθετα δεδομένα χρήσης, αν υπάρχουν. Είναι επομένως δυνατό να δημιουργηθούν προφίλ χρηστών Facebook που ξεπερνούν αυτό που ο ίδιος αποκαλύπτει στο Facebook.

Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα siliceagastro.gr δεν γνωρίζει ποια κουμπιά Facebook έχετε χρησιμοποιήσει και πότε, το Facebook λαμβάνει μόνο συνοπτικά μη προσωπικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της σελίδας siliceagastro.gr στο Facebook και συνοψίζει τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των κουμπιών στο Facebook.

Μπορείτε να μάθετε λεπτομερώς σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγει το Facebook για δικούς του σκοπούς στην πολιτική απορρήτου δεδομένων του Facebook. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το Facebook και σχετικά με τα δικαιώματά σας από αυτή την άποψη. Η πολιτική απορρήτου δεδομένων του Facebook είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/policy.php

5.2 Twitter

Το Twitter είναι μια υπηρεσία μικρο-blogging που λειτουργεί από την Αμερικανική εταιρεία Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Εάν έχετε πρόσβαση σε μια από τις ιστοσελίδες μας που περιέχει ένα κουμπί Twitter και κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί Twitter, το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές Twitter και το κουμπί θα φορτωθεί από εκεί. Με αυτόν τον τρόπο, οι πληροφορίες που έχουν παραχωρηθεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα siliceagastro.gr θα μεταδοθούν στο Twitter. Έτσι, είναι πιθανό το Twitter να συλλέξει και να αποθηκεύσει δεδομένα χρήσης ακόμη και όταν δεν είστε συνδεδεμένοι.

Εξακολουθεί όμως να γίνεται μια εξαίρεση όταν επισκέπτεστε μια σελίδα όπου χρησιμοποιούμε ένα plug-in στο Twitter, μέσω του οποίου παρουσιάζουμε τις τελευταίες δραστηριότητες για τα προϊόντα Silicea Gastro-Intestinal Gel μέσω Twitter στο www.siliceagastro.gr. Σε αυτή την περίπτωση, το πρόγραμμα περιήγησης ή η εφαρμογή σας θα δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές Twitter χωρίς να πατήσετε συγκεκριμένα το κουμπί Twitter.

Όταν κάνετε κλικ στα κουμπιά “Twitter” και στο “tweet” μέσω του παραθύρου Twitter που ανοίγει, οι πληροφορίες tweeted θα μεταφερθούν στο Twitter. Αυτές οι πληροφορίες θα δημοσιευθούν στη συνέχεια στο προφίλ χρήστη Twitter.

Μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Twitter συλλέγει, αναλύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας και σχετικά με τα δικαιώματά σας στην πολιτική απορρήτου δεδομένων του Twitter, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://twitter.com/privacy.

5.3. Pinterest

Το Pinterest είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που διαχειρίζεται η Αμερικανική εταιρεία Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ. Αν έχετε πρόσβαση σε μια από τις ιστοσελίδες μας που περιέχει ένα κουμπί “Πιέστε” και κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί, το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές Pinterest και το κουμπί θα φορτωθεί από εκεί. Με αυτόν τον τρόπο, οι πληροφορίες που έχουν παραχωρηθεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα siliceagastro.gr διαβιβάζονται στο Pinterest. Είναι επομένως δυνατό το Pinterest να συλλέγει και να αποθηκεύει δεδομένα χρήσης ακόμη και όταν δεν είστε συνδεδεμένοι.

Όταν χρησιμοποιείτε ενεργά μια λειτουργία Pinterest, για παράδειγμα, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο ‘Pinit’, είναι δυνατό το Pinterest να επεξεργαστεί πρόσθετα δεδομένα. Το Pinterest μπορεί, για παράδειγμα, να ενεργοποιήσει ένα cookie το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει το Pinterest σε άλλους ιστότοπους που έχουν επίσης ενσωματωμένα κουμπιά Pinterest για να αναγνωρίσουν ότι έχετε ήδη κάνει κλικ στο κουμπί.

Εάν είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο Pinterest ως χρήστης, θα είναι επίσης δυνατό να προσθέσετε μια επίσκεψη σελίδας στο προφίλ σας στο Pinterest. Εάν κάνετε κλικ σε ενσωματωμένα κουμπιά Pinterest και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στο Pinterest (ή είστε ήδη συνδεδεμένοι), είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να δημοσιεύονται οι πληροφορίες ‘pinned’ στο προφίλ σας. Επομένως, το Pinterest μπορεί να συλλέξει και να αποθηκεύσει πρόσθετα δεδομένα χρήσης, εάν υπάρχουν. Αν θέλετε να αποφύγετε αυτό, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας Pinterest πριν κάνετε κλικ στο κουμπί.

Μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Pinterest συλλέγει, αναλύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας και τα σχετικά σας δικαιώματα στην πολιτική απορρήτου δεδομένων του Pinterest, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των δεδομένων σας στη διεύθυνση https://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data#info-ad, ακόμη και αν δεν έχετε λογαριασμό Pinterest.

5.4. YouTube

Η πλατφόρμα βίντεο “YouTube”, όπου οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν βίντεο και να τα δημοσιοποιήσουν, λειτουργεί από το YouTubeLLC, C901 CherryAve., SanBruno, CA 94066, ΗΠΑ και είναι θυγατρική της Google Inc. με έδρα το SanBruno, Καλιφόρνια, ΗΠΑ.

Έχουμε ενσωματώσει τα βίντεο κλιπ του YouTube στην online προσφορά μας. Αυτά αποθηκεύονται στο http://YouTube.com και μπορούν να αναπαραχθούν απευθείας στις ιστοσελίδες μας. Όλα τα βίντεο έχουν ενσωματωθεί σε “προηγμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων”, δηλαδή δεν θα μεταφερθούν δεδομένα στο YouTube, εάν κάποιος χρήστης αναπαράγει τα βίντεο. Τα δεδομένα σας αποστέλλονται μόνο κατά τη διάρκεια που αναπαράγετε τα βίντεο. Δεν έχουμε καμία επιρροή στη μεταφορά δεδομένων.

Με την αναπαραγωγή του βίντεο, το τρίτο μέρος λαμβάνει τις πληροφορίες στις οποίες έχετε πρόσβαση στην αντίστοιχη υπο-σελίδα του ιστότοπού μας. Επιπλέον, συλλέγονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων και την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων από τον πάροχο plug-in. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς το YouTube συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας στις πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=el&gl=de. Θα βρείτε επίσης πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις επιλογές ρύθμισης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προστασία του απορρήτου σας.

Οι πληροφορίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση στην αντίστοιχη δευτερεύουσα σελίδα του ιστότοπού μας θα αποστέλλονται στο YouTube ανεξάρτητα από το αν έχετε συνδεθεί σε λογαριασμό χρήστη YouTube ή αν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο YouTube ως χρήστης, τα δεδομένα θα αποδοθούν απευθείας στο λογαριασμό σας. Αν δεν θέλετε αυτές οι πληροφορίες να αποδοθούν απευθείας σε εσάς, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό χρήστη πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί.

Το YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα ως προφίλ χρήστη και το χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και προσαρμοσμένου σχεδιασμού της ιστοσελίδας του. Αυτός ο τύπος αξιολόγησης χρησιμοποιείται ειδικότερα (συμπεριλαμβανομένων των χρηστών που δεν έχουν συνδεθεί) για τη δημιουργία διαφήμισης ειδικά για τον χρήστη και για την ενημέρωση άλλων χρηστών του κοινωνικού δικτύου σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη δημιουργία τέτοιων προφίλ χρηστών. Επικοινωνήστε με το YouTube αν θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε.

5.5. Πολιτική απορρήτου δεδομένων για τη χρήση του Google +1

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Google +1 για να δημοσιεύσετε πληροφορίες παγκοσμίως. Το κουμπί Google +1 παρέχει σε εσάς και άλλους χρήστες εξατομικευμένο περιεχόμενο από την Google και τους συνεργάτες μας. Η Google αποθηκεύει τις πληροφορίες που έχετε θέσει στη διάθεσή σας ως περιεχόμενο +1, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα που προβάλατε όταν κάνατε κλικ στο +1. Το κουμπί +1 σας μπορεί να εμφανίζεται ως πληροφορίες μαζί με το όνομα και τη φωτογραφία του προφίλ σας στις υπηρεσίες Google, για παράδειγμα στα αποτελέσματα αναζήτησης ή στο προφίλ σας Google ή σε άλλα μέρη σε ιστότοπους και διαφημίσεις στο Internet. Η Google καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας +1, προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες Google για εσάς και για άλλους. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Google +1, χρειάζεστε ένα δημόσιο προφίλ Google που θα είναι ορατό σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το όνομα που έχει επιλεγεί για το προφίλ. Αυτό το όνομα χρησιμοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες Google. Αυτό το όνομα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αντικαταστήσει ένα διαφορετικό όνομα που χρησιμοποιήσατε κατά την κοινή χρήση περιεχομένου μέσω του λογαριασμού σας Google. Η ταυτότητα του προφίλ σας Google μπορεί να εμφανίζεται σε χρήστες που γνωρίζουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή που έχουν άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης από εσάς. Χρήση συλλεγμένων πληροφοριών: Εκτός από τις χρήσεις που περιγράφονται παραπάνω, οι πληροφορίες που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική απορρήτου των δεδομένων της Google. Η Google ενδέχεται να δημοσιεύσει συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες +1 των χρηστών ή να τα μεταβιβάσει σε χρήστες και συνεργάτες, όπως εκδότες, διαφημιζόμενους και συνδεδεμένους ιστότοπους.

 

 1. Χάρτες Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών Google Maps που διαχειρίζεται η Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Αυτή η υπηρεσία χρησιμοποιείται κυρίως από εμάς για την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας εύρεσης καταστήματος. Για να ενσωματωθεί και να εμφανιστεί το υλικό χαρτών Google στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού πρέπει να δημιουργήσει έναν σύνδεσμο σε έναν διακομιστή Google που ενδέχεται να βρίσκεται στις ΗΠΑ όταν αποκτά πρόσβαση σε μια σελίδα επαφών. Αυτό παρέχει στην Google πληροφορίες ότι η σελίδα επαφών της ηλεκτρονικής πρόσβασης μας έχει πρόσβαση στη διεύθυνση IP της συσκευής σας. Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών των Χαρτών Google.

 1. Ασφάλεια δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα τελευταία σύγχρονα τεχνικά μέτρα για την εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων, ιδίως με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους κινδύνους κατά τη μεταφορά δεδομένων και την πρόσβαση τρίτων. Αυτά προσαρμόζονται συνεχώς ώστε να αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της τέχνης.

 1. Σκοπός της συλλογής δεδομένων και της νομικής βάσης

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή δημιουργία συνδέσεων στην ιστοσελίδα μας και την ευκολία χρήσης των επισκεπτών, την αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος και για άλλους διοικητικούς σκοπούς. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6, τμήμα 1, σ. 1 lit. στ του GDPR (Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων). Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα με τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, σελ. 1 lit. f του GDPR καθώς και για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς ή να εκτελέσουμε προσυμβατικά μέτρα σε απάντηση στην ερώτησή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, σ. 1 lit. b του GDPR.

 1. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου δεδομένων

Αυτή η πολιτική απορρήτου δεδομένων εκδόθηκε τον Μάιο του 2018. Η Healthcode ΙΚΕ μπορεί περιστασιακά να αναθεωρήσει αυτήν την πολιτική απορρήτου δεδομένων. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου δεδομένων θα κοινοποιηθούν αμέσως σε αυτήν τη σελίδα.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2018